- ? - - ?-1

-

? - - ?

----W
. .
-AZ - QQ

- -

? - --329

| -

: 2021. 02. 27

\ Shaanxi, (33_17)

, ., \ Shaanxi Prov.

\ \ Shaanxi Prov. \\ k-17_Shaanxi_0.jpg

\ ankangite Ba(Ti,V,Cr)sOi6. . /4 , /4 , /4/m. a-10.118 , -2.95 6 A. Z - 1. . . ( 0.5 0.5 1 ) 100 . . . -. . . . . . 874. . 4.44 (.), 4.389 (.). . . --. . . : No -, Ne -. /te-20.1% /to-12.8% 589 . . (. .): 54.09, 20.59, V2O3 22.32, 2.08, 99.08. -, , . . (. .): 3,580 (50)(220), 3.202 (100)(310), 2.476 (70)(211), 2.264 (40) (420), 2,333 (50) (301), 1.892 (50) (411), 1.685 (50) (600), 1.589 (70) (521, 620), 1.397 (50) (640, 541). (. , ) , , . . . . Ming Xiong , Zheshen g , Zhizhon g Peng . Bull. Chin. Sci., 1989, 34(7), p. 592 (.); Am. Min., 1991, v. 76, N 11 12, p. 2020 (.). \\ http://www.minsoc.ru/FilesBase/af122508f1179.pdf

Jialu mine(Au), Luonan Co., Shangluo Prefecture, Shaanxi Prov. \ ., \\ Jialu mine (Au)--!; ! -1- (1997); \ chrombismite* \\ https://www.mindat.org/loc-16688.html

--Enkui Cao (1991): The discovery of goldfieldite in Luonan, Shaanxi Province. Acta Mineralogica Sinica 11(3), 278-280.
--Xinchun Zhou, Jincai Yan, Guanxin Wang, Shizhong Wang, Liang Liu, Guiming Shu (1996): A new oxide of bismuth and chromium - Chrombismite. Acta Mineralogica Sinica 16(4), 335-339.
--Xinchun Zhou, Liang Liu, Shizhong Wang, Jianmin Hu, Jincai Yan, and Jiankun Yang (1997): Kuranakhite discovered in China for the first time. Acta Mineralogica Sinica 17(2), 115-119.
--Xinchun Zhou, Jincai Yan, Guanxin Wang, Shizhong Wang, Liang Liu, and Guiming Shu (1997): Chrombismite, Bi16CrO27, a new mineral species from the Jialu gold mine, Shaanxi Province, China. The Canadian Mineralogist 35, 35-38.

--Xinchun Zhou, Mingguo Zhai, Liang Liu, Zheng Wang, Zhongliang Xu, Hua Zhang, Changhua Zeng, Xiaomei Jia, Guiming Shu, and Ping Xu (2007): The First Discovery of 40 Kinds of Oxygen-Bearing Gold Minerals and the Initial Classification in Jialu Gold Ore Deposit, Shaanxi Province. Xinjiang Geology [Xinjiang Dizhi] 25(2), 132-139 (in Chinese with English abstract).
--Xinchun Zhou, Bin Xu, Mingguo Zhai, Liang Liu, Guiming Shu, Zhongliang Xu, Xuegang Liu, Hua Zhang, Hongbo Li, Xiaomei Jia, Ping Xu, and Chengyu Li (2008): Study on mineralogy of 40 kinds of oxygen-bearing gold minerals found in the Jialu gold ore zone, Qinling Mountain, Shaanxi Province. Acta Mineralogica Sinica 28(2), 196-206.

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 - 33

 

:

| | | | Z |

\ mineral localities: || A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
6
104 112
2014 114
126 131
146
163 166
2020
193
                   

-70-80-90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - za - zaa

- ? - - ?-1

-

? - - ?

----W
. .
-AZ - QQ

- -

? - --329

| -

: 2021. 02. 27

, 2003 - 2021. : , 2021