? - - ?-1 - ?- -
? - ?
----W
= -

- -

|
: 2017. 09. 11
2015 . \ \ \ \ \

- 1808-- 1858 - 1886 - 1897--1900 - 1904 - 1906 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - - 1913 - 1914 - 1923 - - 1928 -1929 ---1932-- 1934 -- 1935 -- 1936 - - 1937- - 1938 - 1940-- 1941 - 1944 - - 1945 - 1946 --1947 - 1948-- 1949 - 1950 -- 1951- 1953 - 1954 - 1955 - 1959 --1960 - 1961 - 1962- 1964--1965--1966 - 1967 - 1968 -- 1969--1970--1972 - 1973--1974 -1975 - 1978 - 1979 - - 1980- - 1980 - 1981 - 1982 -1983 - 1984 - 1985 - 1986 --1988 - 1989 - 1990 --- 1991- 1992 --- 1994 - 1995 - 1996 --1998- -1999 - 2000 - 2002 -- 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 - 33 || - - - - - -
 

 

 

\

-

\ alexkhomyakovite* - \\ -, , , -, \ Koashva open pit, Vostochnyi (Eastern) apatite mine, Mt. Koashva, Khibiny massif, Kola peninsula, Russia \\ Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Yapaskurt, V.O., Lykova, I.S., Chukanov, N.V., Belakovskiy, D.I., Britvin, S.N., Turchkova, A.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2015) Alexkhomyakovite, IMA 2015-013. CNMNC Newsletter No. 25, June 2015, page 534; Mineralogical Magazine, 79, 529-535

. : .. , 2015.

-- .. . - : -, 2015. 304 ., 72 . . .

\\

.., .. , . -() , : . - , 3, 2015, .3-7

- 2015 - http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/tekst_sbornik_2015_dlya_pechati.pdf

 

\\

( ). , 2- , , , . 2515 . : . . .. . . .., .., .., .., .., .. 300- . .. . : .. . \\ -153

 

( - )

- . , , \\ Pekov, I.V., Krzhizhanovskaya, M.G., Yapaskurt, V.O., Belakovskiy, D.I., Chukanov, N.V., Lykova, I.S., Sidorov, E.G. (2015): Kononovite, NaMg(SO4)F, a new mineral from the Arsenatnaya fumarole, Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia. European Journal of Mineralogy, 27, 575-580.

* - (, ) \\ Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Belakovskiy, D.I., Yapaskurt, V.O., Vigasina, M.F., Sidorov, E.G., Pushcharovsky, D.Y. (2015) New arsenate minerals from the Arsenatnaya fumarole, Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia. IV. Shchurovskyite, K2CaCu6O2(AsO4)4 and dmisokolovite, K3Cu5AlO2(AsO4)4. Mineralogical Magazine: 79(7): 1737-1753.

 

 


 

. . . : . , 2015.09.

-, . :. , 2015.09.

. ( !). . , -, . 2015 .

- . \\ - 713, - 491, - 46 ( 2015.09. 30) \\ : http://www.mindat.org/

 

18 2015 . 90-

.. ( ), . . . .. . 2015.05.18. : ..

2015 . " " ("") ( 7)

 

.. . - : -, 2015. 304 ., 72 . . .

Minerals and Their Localities -- THIRD EDITION by Jan H. Bernard and Jaroslav Hyrsl \\ Hardcover, 912 pages 3 edition, 2015. Published by Granit \\ ISBN 978-80-7296-098-9 \\ : www.mineralogicalrecord.com

Pekov, I.V., Krzhizhanovskaya, M.G., Yapaskurt, V.O., Belakovskiy, D.I., Chukanov, N.V., Lykova, I.S., Sidorov, E.G. (2015): Kononovite, NaMg(SO4)F, a new mineral from the Arsenatnaya fumarole, Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia. European Journal of Mineralogy, 27, 575-580.

Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Belakovskiy, D.I., Yapaskurt, V.O., Vigasina, M.F., Sidorov, E.G., Pushcharovsky, D.Y. (2015) New arsenate minerals from the Arsenatnaya fumarole, Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia. IV. Shchurovskyite, K2CaCu6O2(AsO4)4 and dmisokolovite, K3Cu5AlO2(AsO4)4. Mineralogical Magazine: 79(7): 1737-1753.

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 - 33

 

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- | - mineral localities : || A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
. ()

- - -

.

. ( - . ()

. ()

. -, - - . - .

, .

, .
- (,
,
,
.
-
. () -

- . . . .

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

? - - ?-1 - ?- -
? - ?
----W
= -

- -

|
: 2017. 12. 17

, 2003 - 2017. : , 2017