? - - ?-1 - ?- -
? - ?
----W
= -

- -

|
: 2017. 06. 11

- _

-_ ,

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 - 33

\\ ( . www.mindat.org 2006 .)

(33_21) \ .

\ QUEENSLAND

\ NEW SOUTH WALES

\ NORTHERN TERRITORY

()

(33_31) \

G. W. Bowersox and B.E. Chamberlin Gemstones of Afghanistan, Geoscience Press, Inc., Tucson, 1995). . . , 1996, 9, . 45.

(33_30)

-

\\ \

. \\ \\

-

()

()

(33_16) /

--

-

-

\\

\ Anhui
\ Inner Mongolia
\ Gansu
\ Guangdong
- \ Guangxi Zhuang Autonomous Region
\ Guizhou
\ Liaoning
- \Ningxia Hui Autonomous Region
- \ Xinjiang Uygur Autonomous Region
\ Sichuan
\ Taiwan
\ Tibet (Xizang)
\ Fujian
\ Hainan
\ Hubei
\ Hunan
\ Hebei
\ Heilongjiang
\ Henan
\ Jilin (=Kirin)
\ Jiangxi
\ Jiangsu
\ Qinghai
\ Zhejiang
\ Shandong
\ Shanxi
\ Shaanxi
\ Yunan

( = )

( = ) = (.)

(33_27)

(): - - - - - -- - -- - - . - . . - - - - - -- - - - - -

\ MYANMAR (. )

- ()

\\ , Mineralogical Record, 1997, 28, #4

-

():

.

\\ () ()

-- () - ()

 

\ USSR

\ USA

-

.

\\ -

.

-

\\ ( C. Guillemin, 1972) \\ (1995-1999 .)

-

()

Cairncross B. , Dixon R. Minerals of South Africa. The Geological Society of South Africa. Johannesburg.- 1995). . . , 1996, 11, . 46.

\\ ( C. Guillemin, 1972) \\ (1995-1999 .)

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 - 33

2004
2005
6
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
104 112
2014 114
2015
126 131
2016
146
2017
           
? - - ?-1 - ?- -
? - ?
----W
= -

- -

|
: 2017. 06. 11

, 2003 - 2017. : , 2017