? - - ?-1 - ?-
? - ?
----W
. .

- -

|

: 2022. 06. 04

17 - \ \

|| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z \

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 - 33

17 - \ \ \\ x1 - x2 - x3 - x4 - x5 - x6 - x7 - x8 - x9- x10 - x11 - x12 - x13 -x14 - x15 - x16 - x17 - x18 - x19 - x20 - x21 - x22 - x23 - x24 - x25 -x26 - x27 -x28 - x29 -x30 - x31

\ \

\ Demantoid

- : Yegezikala Quarry,Sartohay,Tuoli Co. (Toli Co.),Tacheng Prefecture (Tarbaghatay Prefecture),Yili Hasake Autonomous Prefecture (Ili Kazakh Autonomous Prefecture),Xinjiang,China--xl 4 -

 

 

 

 

xxx

. , \ Inner Mongolia, China \\ !!!--82 ; !!--24 ; e-(Nd) (TL)\ Aeschynite-(Nd) (TL) \\ ()

. ,
Inner Mongolia, China
425
20
1214
2021.03.13

-\ Wutong ,

- ( ), , , \ Wushan Spessartine Mine,Tongbei,Yunxiao Co.,Zhangzhou,Fujian,China; 23 54' 21'' North , 117 11' 53'' East \\ !!!-- 780 - www.mindat.org/gallery

\ Dachang, Qinglong, , \\ ; ; , ;

\ Xuebaoding, , \ Pingwu, ,

.., .. // //.: . 1963. . 171-191.

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 - 33

:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- | - mineral localities : || A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

- - -

. ( - . ()

. () -

- . . . .

 

6
104 112
2014 114
126 131
146
163 166
2020
193

-70-80-90

4a - 44a - 8a - 88a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - za - zaa

? - - ?-1 - ?-
? - ?
----W
. .

- -

|

: 2022. 06. 04

, 2003 - 2022. : , 2022