? - - ?-1 - ?-
? - ?
----W
. .

- -

|

: 2022. 12. 06

|| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z \\ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 - 33

X - \ - 88.htm \ 2021.11

. _ - ll.htm

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. :

\

Xianghualing Mine (Hsianghualing Mine) , Xianghualing Sn-polymetallic ore field, Linwu Co., Chenzhou, Hunan, China

\\ Huang et al. (1988): Hsianghualing rocks, mineral deposits and minerals. Beijing Sci. Techn. Publ. Bur. (Beijing), 255 pp.

Xikuangshan Sb deposit (Xikuangshan antimony deposit), Lengshuijiang Co.,Loudi,Hunan,China \ , , \ \\ !!! \ Stibnite -189

Ximeng County, Pu'er, Yunnan, China \\ !!--

Xuebaoding \ Mt Xuebaoding,Pingwu Co.,Mianyang,Sichuan,China \ , , , , \\ Ottens B. Xuebaoding, Pingwu county, Sichuan province, China. Mineral.Record, 2005, 36, 45-57.

, - A Z (26 ) \ http://geo.web.ru/druza/m26_l-reg_min_AZ-26.htm

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 - 33

 

:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- | - mineral localities : || A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
. ()

- - -

.

. ( - . ()

. ()

. -, - - . - .

, .

, .
- (,
,
,
.
-
. () -

- . . . .

-

6
104 112
2014 114
126 131
146
163 166
2020
193

-70-80-90

4a - 44a - 8a - 88a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - za - zaa

? - - ?-1 - ?-
? - ?
----W
. .

- -

|

: 2022. 12. 06

, 2003 - 2022. : , 2022